Státní úřady a instituce

Info-Cechy.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceZobrazit pouze výsledky lokality "Čechy"


Město Moravská Třebová - moravskatrebova.cz

Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá ...

Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29 (II. patro) - +420 461 353 124, +420 603 293 557

JUDr. Renata Vesecká Ph.D., advokátní kancelář - akvesecka.com

Nabízím advokátní služby – trestní právo, správní a přestupkové právo, obchodní a insolvenční právo, rodinné právo, občanské právo, nemovitosti. V oblasti práva se pohybuji již přes 30 let. V posledních době se věnuji také pedagogické činnosti a přednáším na …

Praha, Balbínova 223/5 - +420 226 211 800

DOM - ZO 13, s.r.o. - domzo13.cz

Certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA), pro systémy managementu (QMS, EMS, BOZP) a pro proces svařování. Certifikační orgán pověřený Českými dráhami k posuzování/certifikaci systému řízení jakosti ve svařování na drážních ...

Praha, Podnikatelská 558 (areál VÚ) - +420 222 364 571, +420 605 850 383

Šárka Kolářová – celní deklarace - celni-jednatelstvi.cz

Poskytujeme kompletní odbavení celních zásilek, zastupování v celním i daňovém řízení, zajištění celního dluhu, poradenství v celní problematice a zpracování údajů v systému Intrastat, evidence a výkazy.

České Budějovice, Vrbenská 1931/29 - +420 387 411 569, +420 602 175 078

Ing. Jiří Fiedler - fiedler-geo.cz

Tvorba základních účelových map, mapových podkladů pro projektování staveb a geodetické zaměřování tras inženýrských sítí. Určování souřadnic metodou GPS. Inženýrská geodézie. Geodetické zaměření staveb a vypracování stavební dokumentace. Tvorba ...

Hradec Králové, Jižní 870/2 - +420 775 745 760, +420 775 745 768

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Praha, Českomoravská 2420/15 - +420 296 587 201, +420 296 587 202

Veterinární klinika Na Jarově - veterina-jarov.cz

K vybavení naší kliniky patří: Přístroj na inhalační anestezii s isofluranovým odpařovačem. RTG přístroj – slouží diagnostice onemocnění dutiny hrudní, dutiny břišní a především onemocnění skeletu, vyšetření páteře. USG přístroj – slouží k diagnostice …

Praha, Na Jarově 2425/4 - +420 284 860 030, +420 602 366 123

Záchranná rota AZ

Stránka záchranné roty Aktivních záloh 151. ženijního praporu. Informace, novinky, fotografie z výcviku, články ze cvičení.

www.zraz-151zpr.estranky.cz - Bechyně

Advokátní kancelář Hradec Králové

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného a autorského práva. Advokátní kancelář zastupuje klienty v soudních sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA.

www.akhk.cz - Hradec Králové

Rozhodčí řízení

Sdružení nezávislých arbitrů podporuje a realizuje rozhodčího řízení, které je zákonnou alternativou soudního řízení ve věci majetkových sporů. V rozhodčím řízení namísto samosoudce nebo senátu rozhoduje nezávislý rozhodce.

www.arbitraznirizeni.cz - Praha

Město Protivín - muprotivin.cz

Správa hospodaření města sestavuje rozpočet města, zabezpečuje hospodárné vynakládání finančních prostředků, eviduje platby správních a místních poplatků, nájemného z nebytových prostor a pozemků, zajišťuje vybírání místních poplatků podle vyhl. o místních ...

Protivín, Masarykovo nám. 128/27 - +420 382 203 344

Ministerstvo vnitra - mvcr.cz

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Praha, Nad štolou 936/3 - +420 974 832 972

Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie - army.cz

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Praha, Rooseveltova 620/23 - +420 973 215 800

Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

Praha, Hradební 772/12 - +420 973 206 201, +420 973 206 211

Ministerstvo obrany - 15. ženijní brigáda Bechyně - army.cz

Jednotka provádí zabezpečení a podporu činností pozemních a vzdušných sil.

Bechyně, Sudoměřická - +420 973 307 305, +420 724 801 045

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území hlavního města Prahy. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Praha, náměstí Svobody 471/4 - +420 973 211 028

Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav Praha - vhu.cz

Odborné zpracování muzejních sbírek a jejich zpřístupňování veřejnosti. Poskytování odborných služeb. Zpracovávání vědeckých studií.

Praha, U památníku 1600/2 - +420 973 204 900, +420 973 204 913

Ministerstvo obrany - army.cz

Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy.

Praha, Tychonova 221/1 - +420 973 201 111, +420 606 732 309

Česká geologická služba - geology.cz

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Praha, Tomanova 2307/22 - +420 233 109 380

Vězeňská služba České republiky - vscr.cz

Správa a střežení vazebních věznic a věznic pro místní výkon trestu. Dohlížení na dodržování podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody.

Praha, Soudní 1672/1a - +420 244 024 111

Radislav Kouřil - ips-mba.cz

Poskytujeme odborné profesní manažerské vzdělávání.

Praha, Čs. armády 601/23 - +420 602 117 533

LL-C (Certification) Czech Republic, s.r.o. - ll-c.cz

Provádíme certifikace produktů a systémů řízení a bezpečnostních informačních technologií, technické inspekce, školení odborných kurzů Metrologie, Základní statistické metody, SIX SIGMA, FMEA zajišťujeme zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod …

Praha, pobřežní 620 - +420 267 132 157, +420 777 937 097

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Zaměřujeme se na přímou a nepřímou ochranu zvířat proti týrání.

Liberec, Ostašovská 521 - +420 482 710 623, +420 720 995 207

Městská policie Litoměřice - litomerice.cz

Městská policie Litoměřice je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Litoměřice, Zahradnická 600/3 - +420 416 733 044, +420 416 737 156

I-KONTAKT-KAPLICE s.r.o.

Zastoupení v celním řízení, včetně zajištění celního dluhu před celnicí v oblasti spotřebních daní (ukončování AAD, oznámení o dovozu bioproduktů, doklad o dopravě). Vykazování údajů do Intrastatu.

Dolní Dvořiště, Dolní Dvořiště 152 - +420 380 324 303

SGS Czech Republic, s.r.o. - sgs.com

Certifikace ISO 9001, 14001, 22000, HACCP, OHSAS, BRC/IFS, C-o-C, GMP. Kontrola a inspekce spotřebního zboží, potravin, zemědělských produktů, finančních služeb a průmyslových výrobků. Služby ve stavebnictví, geotechnika, akreditovaná laboratoř.

Praha, K Hájům 1233/2 - +420 234 708 111

Kinský dal Borgo, a.s. - kinsky-dal-borgo.cz

Správa kulturních památek, správa lesů, zpracováním dřeva, myslivost.

Chlumec nad Cidlinou, Komenského 5 - +420 495 484 577, +420 495 486 727

Městský soud v Praze - gov.cz

Soud je věcně příslušný pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí ve druhém stupni. V obchodních věcech rozhoduje jako soud prvního stupně.

Praha, Hybernská 1006/18 - +420 221 931 111

Vrchní soud v Praze - justice.cz

Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních úřadů. Natáčely se zde filmy Punťa a čtyřlístek, Osvobození Prahy, Vy nám taky, šéfe i Román pro muže.

Praha, náměstí Hrdinů 1300/11 - +420 261 196 111, +420 261 196 112

Krajský soud v Praze - justice.cz

Rozhodování o sporech, které prošly okresními soudy a o závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodní oblasti.

Praha, náměstí Kinských 234/5 - +420 257 005 111, +420 257 321 528

Krajský soud v Plzni - justice.cz

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Plzeň, Veleslavínova 21/40 - +420 377 868 121, +420 377 868 888

Privum

Organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro privatizaci bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

Praha, Staroměstské náměstí 932/6 - +420 224 864 310

Vrchní státní zastupitelství Praha - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Praha, náměstí Hrdinů 1300/11 - +420 261 196 111, +420 261 196 630

Bezpečnostní informační služba - bis.cz

Získáváme, shromažďujeme a vyhodnocujeme informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.

Praha, Nárožní 1111/2 - +420 235 521 400

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Praha, Na břehu 267/1a - +420 222 860 111

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nábřeží 1326 - +420 326 904 481, +420 326 904 484

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Praha, Žabovřeská 250 - +420 257 027 111

Katastrální úřad pro Středočeský kraj - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště a dalšího.

Praha, Pod sídlištěm 1800/9 - +420 284 041 111

Strojírenský zkušební ústav, s.p. - szutest.cz

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

Jablonec nad Nisou, Tovární 89/5 - +420 483 348 111

Povodí Vltavy, státní podnik - pvl.cz

Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních vod.

Praha, Holečkova 106/8 - +420 221 401 111

Dům zahraničních služeb - dzs.cz

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Praha, Na poříčí 1035/4 - +420 221 850 100, +420 221 850 102

IAL SE, organizační složka Praha - rozhodcisoud.net

Fungujeme jako soud pro spory majetkového charakteru. Rozhodujeme spory, jejichž výsledek ovlivní majetek účastníků a také navrhuje jejich rozhodce. K činnosti využívá 30 rozhodců vysokoškolsky vzdělaných odborníků, zkušených právníků či ekonomů.

Praha, Konviktská 291/24 - +420 224 241 319

Advokát JUDr. Jiří Rubek a spol. - jur.cz

Zastupujeme klienty u soudů a rozhodců. Zaměřujeme se na právo obchodní: smlouvy, hospodářská soutěž, občanské: nemovitosti, byty, nájmy, dědictví, trestní a přestupkové: v dopravě a podnikání, rodinné: rozvody, výživné, autorské, ústavní a evropské.

Říčany, Sukova 1307/1 - +420 603 150 324, +420 774 441 307

Obvodní soud pro Prahu 1 - justice.cz

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

Praha, Ovocný trh 587/14 - +420 221 093 111

Ministerstvo zdravotnictví - mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví je ústřední orgán státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou a vědeckovýzkumnou činnost.

Praha, Palackého náměstí 375/4 - +420 224 971 111

Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Ústí nad Labem, Národního odboje 1274/26 - +420 475 247 111, +420 475 531 881

Státní plavební správa - plavebniurad.cz

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Praha, Jankovcova 1534/4 - +420 234 637 110, +420 234 637 111

Správa státních hmotných rezerv - sshr.cz

Poskytování služeb ústředního orgánu státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a pro ochranu státních rezerv.

Praha, Šeříková 616/1 - +420 222 806 111, +420 222 806 224

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Praha, Na padesátém 3268/81 - +420 274 051 111, +420 274 052 673

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | »»