Vědecké a výzkumné ústavy

Info-Cechy.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyZobrazit pouze výsledky lokality "Čechy"


ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o. - zappercentrum.cz

Poskytujeme služby alternativní a experimentální medicíny. Dodáváme speciální přístroje a přírodní produkty. Nabízíme frekvenční generátory Super Ravo Zapper, měřící přístroje F-SCAN a přístroje pro bezkontaktní likvidaci mikrooganismů RaMaLoop a Plazmový ...

Praha, Svatovítská 578/18 - +420 606 909 540

PROFI RADON - profiradon.eu

Profesionální měření radonu na pozemcích a ve stavbách pro stavební řízení a kolaudaci, před a po rekonstrukci, po zateplení a výměně oken, pro informaci před koupí pozemku a stavby, apod. K měření máme povolení od SÚJB a používáme přesné, pravidelně ...

Karlovy Vary, U Trati 64/1 - +420 777 112 526

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Bílovice nad Svitavou, Lesní 693 - +420 606 299 889

AGRO BIO Rokycany - agro-bio.cz

Výzkum, výroba a prodej nechemických prostředků na ochranu rostlin. Vše vyrobeno jen z potravinářských surovin. Přípravky lze prodávat bez odborných zkoušek a dalších opatřeních. Maloobchod, velkoobchod.

Rokycany, Jeřabinová 630 - +420 371 724 086, +420 608 330 377

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. - vzuplzen.cz

Poskytujeme služby v oblasti výzkumu a akreditovaného zkušebnictví: Výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení – vibrační diagnostika, snižování hlučnosti, materiálové zkoušky atd. Komplexní řešení …

Plzeň, Tylova 1581/46 - +420 379 852 275, +420 737 214 102

AXYS-VARILAB, spol. s r.o. - axys.cz

Analýzy organických polutantů, zejména dioxinů, polyaromatických uhlovodíků, PCB a pesticidů v emisích do ovzduší, vody a půdy. Analýza potravin.

Vrané nad Vltavou, Vltavská 13 - +420 257 760 794

Archeocentrum - archeocentrum.cz

Společnost ACHEOCENTRUM provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou ...

Praha, Malátova 395/13 - +420 773 558 374, +420 773 558 375

Biogen Praha, s.r.o. – pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice - biogen.cz

Prodáváme biochemické substráty a enzymy pro restrikční analýzu. Laboratorní plasty pro použití i v laboratořích, nemocnicích či univerzitách. Naše služby: Sekvenace Sekvenace DNA je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí ...

Praha, Ke Sv. Izidoru 2293/4a - +420 241 401 693, +420 602 665 384

Západočeské muzeum v Plzni - zcm.cz

Muzeum bylo zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. Oddělení starších dějin pečuje o sbírky z různých …

Plzeň, Zborovská 11/40 - +420 378 370 300

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Praha, Českomoravská 2420/15 - +420 296 587 201, +420 296 587 202

HYBLER GROUP, a.s. - hyblergroup.cz

Nabídka investičních a kapitálových služeb, správa a pronájem nemovitostí (bytových i nebytových prostor), výroba vlhčených ubrousků, vodní elektrárny, solární energetika, textilní produkce, odborné inženýrské služby a výkony zkušebnictví pro ...

Semily, Riegrovo náměstí 15 - +420 481 629 661, +420 725 739 648

DEKPROJEKT s.r.o. - atelier-dek.cz

Znalecký ústav a akreditovaná zkušební laboratoř nabízí projekty, projekční příručky, posudky, dozory, výzkum, montážní návody, publikace a školení v oblasti stavebnictví a stavebních materiálů. Zahrnuje statiku staveb a konstrukcí, audity a požární ...

Praha, Tiskařská 257/10 (budova TTC) - +420 234 054 285, +420 737 281 206

Ústav fyziky plazmatu AV ČR - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi.

Praha, Za Slovankou 1782/3 - +420 266 052 052, +420 266 052 978

Plzeňský vědecko technologický park - vtpplzen.cz

Infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace, podnikatelský inkubátor a centrum transferu technologií. Poskytujeme vysoký užitný standard pronajímaných kancelářských a technických prostor, poradenství, zázemí pro semináře, konference a vzdělávání.

Plzeň, Teslova 3 - +420 378 035 308

CENTRUM PRO KRAJINU, s.r.o. - OCHRANA A TVORBA KRAJINY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - centrumprokrajinu.cz

Společnost se zabývá výzkumnou, projekční, inženýrskou a expertní činností na poli ochrany a tvorby krajiny, krajinného plánování a ochrany životního prostředí. Současně společnost vyvíjí aktivity ve vydavatelské a nakladatelské oblasti.

Praha, Jičínská 1797/39 - +420 323 602 948, +420 776 323 824

ASIPO s.r.o. - asipo.cz

Aplikovaný výzkum, vývoj a dalším využití jeho výsledků včetně marketingové a vývojové podpory svých klientů a spolupracovníků. Největší zázemí má především v oblastech zušlechťovaných foliových a papírových materiálů, využití superkritických technologií ...

Ohnišov, Ohnišov 134 - +420 494 665 990, +420 602 116 228

Centrum služeb pro silniční dopravu - cspsd.cz

Zabezpečení a provádění systému kontrol v oblasti práce osádek silničních vozidel (AETR), přepravy nebezpečných věcí (ADR), práci technické kontroly a stanic měření emisí a systému získávání odborné způsobilosti a dalšího zdokonalování řidičů motorových ...

Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 - +420 225 131 707

RNDr. Jan Šarek, Ph.D. – Betulinines - betulinines.cz

Chemická skupina, která se zabývá: prodejem vysoce čistých triterpenoidních substancí, zakázkovými syntézami organických sloučenin, extrakcemi rostlinných materiálů, zahušťováním extraktů a izolací přírodních látek, finální krystalizací R & D ...

Stříbrná Skalice, Sázavská 323

K.I.K., spol. s r.o. - kik.cz

Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie.

Praha, Prosecká 811/76 - +420 286 019 492

Centrum stavebního inženýrství a.s. - csias.cz

CSI, a.s. jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně. Mezi další činnosti patří …

Praha, Pražská 810/16 - +420 281 017 111

PPM Facutum Research - factum.cz

Marketingový, sociální a politický výzkum. Poradenství.

Praha, Bucharova 1281/2 - +420 224 805 650

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání konferencí, sympozií a workshopů.

Praha, Vlašská 355/9 - +420 257 286 362, +420 257 531 121

EUC Laboratoře s.r.o. - euclaboratore.cz

Poskytujeme laboratorní služby pro lékaře i veřejnost. Využijte služeb našich odběrových míst po celé ČR. Vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie a lékařské mikrobiologie, včetně specializovaných ...

Praha, Sokolovská 31/155 - +420 226 224 900

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provádění sociologických analýz současné společnosti.

Praha, Jilská 352/1 - +420 222 220 111

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - ujv.cz

Výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu.

Praha, Vyskočilova 741/3 - +420 241 006 780, +420 241 006 781

VÍTKOVICE, a.s. - vitkovice.cz

Nejvýznamnější česká strojírenská skupina se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a ...

Praha, Václavské náměstí 772/2 - +420 221 181 560, +420 725 824 605

Astronomický ústav Matematicko-fyzikální fakulty - cuni.cz

Astronomický ústav zajišťuje výuku pro studenty magisterského studia oboru astronomie a astrofyzika.

Praha, V Holešovičkách 747/2 - +420 221 912 572

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provádíme výzkum v oblasti meziplanetární hmoty a vysokoenergetických objektů.

Ondřejov, Fričova 298 - +420 323 649 201

Chmelařský institut, s.r.o. - chizatec.cz

Provádění vědeckovýzkumné činnosti v oboru pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Provoz pokusného minipivovaru za účelem testování kvality.

Žatec, Kadaňská 2525 - +420 415 732 111, +420 415 732 101

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziologických a patofyziologických procesů u živočichů a člověka. Zaměřujeme se na oblast kardiovaskulární fyziologie a v oblasti studia molekulární a buněčné mechanismy fyziologických funkcí. Naším cílem je prohlubovat ...

Praha, Vídeňská 1083 - +420 241 062 424, +420 241 062 815

V Ú K V a.s. - vukv.cz

Vyvíjíme a testujeme kolejová vozidla a jejich části spolu s dalšími komponenty dopravního strojírenství. Vyvíjíme a konstruujeme osobní, nákladní i městská vozidla v rámci kolejové dopravy. Zahrnuje výpočty a simulace jízdních vlastností kolejových vozidel.

Praha, Bucharova 1314/8 - +420 225 343 402

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Praha, Novodvorská 1698/138 - +420 972 223 401, +420 724 956 647

Marian Rybář - grantstat.cz

Analýza a zpracování statistických dat pro granty a výzkum z oblasti lékařství a biologie.

Praha, A. Staška 64 - +420 602 807 474, +420 777 624 456

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provoz ústavu zaměřeného na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti.

Praha, Na Florenci 1420/3 - +420 234 612 111

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Praha, Na Karlovce 2152/1A - +420 224 310 108, +420 225 106 445

C.R.O. PLACEMENT, s.r.o. - croplacement.cz

Provádění klinických studií léčiv a léčivých přípravků.

Praha, Zbraslavské náměstí 455 - +420 257 921 203

Sklářský ústav Hradec Králové, s.r.o. - skl-ustav.cz

Provádění chemických a fyzikálních zkoušek skla, silikátů, keramiky a porcelánu. Výroba a prodej skla a porcelánu.

Hradec Králové, Škroupova 957/4 - +420 495 215 610

Cayman Pharma s.r.o. - caymanpharma.com

Společnost představuje spojení několikaletých zkušeností v oblasti prostaglandinových syntéz a biochemie. Jsme zaměřeni na výzkum, technologický vývoj a výrobu farmaceutických a chemických substancí, obzvlášť pak prostaglandinů.

Neratovice, Práce 657

ELI LILLY ČR, s.r.o. - lilly.cz

Lilly je inovativní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků. Prodej farmaceutických výrobků. Propagace léčiv.

Praha, Pobřežní 394/12 - +420 234 664 111

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - valeorakovnik.cz

Provoz výzkumného a vývojového střediska pro vývoj kontrolních panelů a klimatizací pro osobní automobily.

Praha, Poděbradská 88/55 - +420 225 355 111

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Samostatný právní subjekt neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Jedná se především o aktivity v těchto oblastech: informační ...

Praha, Národní 1009/3 - +420 221 403 111

Horský, s.r.o. - horsky.cz

Provádíme diagnostiky staveb a stanovení možnosti použití různých hmot. Vyvíjíme stavební chemie včetně rozvádění aplikačního servisu při sanaci.

Praha, Klánovická 286/12 - +420 281 860 623, +420 603 540 691

Český komitét pro vědecké řízení - ckvr.cz

Nabízíme služby v oblasti vědeckého řízení v praxi i teorii. Zabýváme se rozvojem osobnosti, řízením lidských zdrojů, investičním poradenstvím. V současné době se komitét věnuje problematice mezigeneračního předávání zkušeností a pravomocí v oblasti řízení, …

Praha, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 279

Strojírenský zkušební ústav, s.p. - szutest.cz

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

Jablonec nad Nisou, Tovární 89/5 - +420 483 348 111

VYRTYCH, a.s. - dnh.cz

Provádění zkoušek svítidel z hlediska bezpečnosti výrobku a fotometrická měření svítidel.

Židněves, Židněves 116 - +420 326 397 610

Společnost experimentální archeologie - zivaarcheologie.cz

Podpora a vytváření prostředí pro realizaci archeologických experimentů.

Všestary, Všestary-Rozběřice 44 - +420 602 936 946, +420 721 885 541

UJP PRAHA, a.s. - ujp.cz

Výroba zdravotnické techniky pro radioterapii. Provádění materiálových zkoušek kovů.

Praha, Nad Kamínkou 1345 - +420 227 180 111

SQZ, s.r.o. - sqz.cz

Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších činností v oblasti stavebnictví. Provádíme hluková komunální měření a studie hluku.

Praha, Rohanský ostrov 1 - +420 724 278 026

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | »»